Τι να περιμένω κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας;

Τι να περιμένω κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας;

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπείας, συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματά σας, το ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό σας, τον τρόπο ζωής, την ποιότητα του ύπνου σας, τις διατροφικές σας συνήθειες, την διαδικασία της πέψης, το ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό σας και άλλα, με στόχο την καθαρή και ολοκληρωμένη διάγνωση καθώς και τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου θεραπείας, σύμφωνα με τις ατομικές σας ανάγκες.

Στη συνέχεια θα μετρήσουμε τους σφυγμούς σας, ενώ θα ακολουθήσει μία απλή και σύντομη εξέταση της γλώσσας σας καθώς και τα δύο αποτελούν χρήσιμα διαγνωστικά εργαλεία. Στην συνέχεια, θα ψηλαφηθούν συγκεκριμένα σημεία ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός ευαισθησίας τους και τέλος θα εφαρμοσθεί η πρώτη θεραπεία.

Η διάρκεια της πρώτης συνεδρίας διαρκεί συνήθως 90’.